Βιολογικά

Γιατί να προτιμήσουμε τα βιολογικά προϊόντα;
  • Τα βιολογικά ή οργανικά προϊόντα είναι πιο υγιεινά, πιο θρεπτικά και πιο νόστιμα.
  • Η βιολογική γεωργία προστατεύει το περιβάλλον.

Είναι, όμως, τόσο απλά τα πράγματα; Όχι!

Από τη μια μεριά, στη συνείδηση του καταναλωτή, τα βιολογικά προϊόντα είναι εντελώς απαλλαγμένα από χημικά πρόσθετα και περιβαλλοντικούς ρύπους.

Όμως, βάσει νομοθεσίας, είναι απλώς τα προϊόντα που κατά την παραγωγή τους τηρήθηκαν οι κανόνες της βιολογικής γεωργίας.

Ποια είναι η διαφορά;

 

Τι είναι η βιολογική γεωργία;

Η παγκόσμια ομοσπονδία των κινημάτων βιολογικής γεωργίας (IFOAM) δίνει τον παρακάτω ορισμό:

“Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα παραγωγής που διατηρεί και βελτιώνει την υγεία των εδαφών, των οικοσυστημάτων και των ανθρώπων.

Στηρίζεται στις οικολογικές διαδικασίες, στη βιοποικιλότητα και σε βιολογικούς κύκλους προσαρμοσμένους στις τοπικές συνθήκες και όχι στη χρήση εισροών που έχουν αρνητικές επιπτώσεις.

Η βιολογική γεωργία συνδυάζει την παράδοση, την καινοτομία και την επιστήμη προς όφελος του κοινού περιβάλλοντος, ενώ προωθεί τις δίκαιες σχέσεις και μια καλή ποιότητα ζωής για όλους τους εμπλεκόμενους”.

 

Γιατί η βιολογική καλλιέργεια δεν εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα είναι απαλλαγμένα από χημικά και ρύπους;

Διότι υπάρχει ο υδροφόρος ορίζοντας, ο αέρας και το χώμα! Αυτά, είναι δυνατόν να επιβαρύνονται με χημικά, χωρίς την ευθύνη του παραγωγού. Το περιβάλλον μας, σήμερα, είναι μολυσμένο και δεν υπάρχει τρόπος να περιχαρακωθεί ένα χωράφι και να μην αλληλεπιδρά με το οικοσύστημα της περιοχής του!

Επομένως, ένα πιστοποιημένο βιολογικό προϊόν, μπορεί να περιέχει χημικά!

 

Με τι κριτήριο πρέπει να επιλέγουμε βιολογικά προϊόντα;

Το πρώτο και τυπικό μέρος είναι η πιστοποίηση! Πρέπει να διαβάζουμε τις ετικέτες και να αναζητούμε τη σήμανση των πιστοποιημένων οργανισμών. Αυτό, μας εξασφαλίζει ότι το προϊόν έχει όντως καλλιεργηθεί βιολογικά.

Το δεύτερο και πολύ ουσιαστικό, είναι η εμπιστοσύνη! Ένας ευσυνείδητος παραγωγός, δεν θα αρκεστεί στο να εφαρμόσει πιστά τις νόρμες της βιοκαλλιέργειας. Επιπλέον, θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει το προϊόν του από τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιδράσεις!

Σε κάθε περίπτωση, ένα βιολογικό προϊόν είναι συνήθως πιο ποιοτικό από το αντίστοιχο συμβατικό.

Στο Meliory.gr, πρώτα γνωρίζουμε τους παραγωγούς και μετά τα προϊόντα τους!

βιολογικά προϊόντα